info.vyogaworld@gmail.com | 0984144092

Ra Mắt Chương Trình | Tích Điểm - Hoàn Tiền

 

 

A. Đối tượng tham gia
Dành cho tất cả khách hàng và hội viên của Vyoga World.

 

B. Thời gian áp dụng:
Từ ngày 01.01.2023 cho đến khi có thông báo mới.

 

C. Thể lệ tham gia chương trình

- Khi khách hàng hoặc hội viên đăng ký gói tập, chương trình tập luyện cá nhân (Yogi & I), tập luyện nhóm (Yogi & U) hoặc chương trình đào tạo HLV thì với mỗi 100.000 đồng chi tiêu sẽ được tích tũy thành 01 điểm V.

- Khi hội viên giới thiệu bạn bè, người thân đăng ký gói tập thì hội viên giới thiệu sẽ được tích lũy 10 điểm V trên hệ thống cho một lần giới thiệu thành công.

- Khi hội viên tham gia các hoạt động hoặc chương trình do Vyoga World tổ chức sẽ được tích lũy điểm tương ứng. Tùy theo mỗi chương trình sẽ có thông báo số điểm tích lũy cụ thể.

 

D. Hình thức quy đổi
Khách hàng và hội viên đã tích điểm sẽ được quy đổi để trừ tiền trực tiếp vào gói tập tại Vyoga World với 01 điểm V tích lũy sẽ được quy đổi tương ứng là 1.000 đồng.

 

Ví dụ: Hội viên Nguyễn Văn A đã tích lũy được 200 điểm V trên hệ thống và muốn đăng ký gói tập 12 tháng với giá là 10.700.000 đồng thì có thể sử dụng 200 điểm V tích lũy tương ứng với số tiền là 200.000 đồng để trừ vào khi thanh toán.

                                     Số tiền hội viên A cần thanh toán = 10.700.000 – 200.000 = 10.500.000 đồng

 

 

E. Quy định khác

- Chương trình “Tích Điểm – Hoàn Tiền” được áp dụng đồng thời với tất cả các chương trình khuyến mãi khác

- Số điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc đổi điểm trong chương trình khuyến mãi, Vyoga World sẽ là người quyết định cuối cùng.

- Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về thể lệ chương trình tại website www.vyogaworld.net

- Để biết thêm chi tiết về chương trình, khách hàng và quý hội viên vui lòng liên hệ hotline 0984 144 092.

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.
Zalo